Hopp til hovedinnhold

Utviklingsplan

Utviklingsplan for Flora vgs

Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for  dei elevane skulen har til ei kvar tid.  

Opplæringsavdelinga har satt felles hovudmål, kvalitetsmål og strategiar for alle vidaregåande skular i Sogn og Fjordane gjennom "Mot nye høgder", som er det gjeldande mål og strategidokumentet fram til 2021. Dette legg føringar for alle dei vidaregåande skulane.

Ut frå dette har Flora vgs utarbeida ein utviklingsplan som har mål og strategiar som er felles for skulen, men også spesifikke på avdelings- og fagnivå. Elevrådet har også lagt inn sine mål og strategiar. Planen skal reviderast i starten av kvart skuleår slik at leiing og lærarar har klare føringar for satsingar og for den pedagogiske drifta.

Uviklingsplan for Flora vgs 2018-2021