Hopp til hovedinnhold

Lærar - Elektro og datateknologi VG1 og VG2 El-energi og ekom

100% fast stilling med søknadsfrist 24.03.2024

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for både ungdom og vaksne. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Frå 01.08.24 har vi ledig stilling som lærar innan Elektro og datateknologi VG1 og VG2 El-energi og ekom

Stillinga kan innebera undervisning i praksis og teori på alle trinn. VG1 Elektro og datateknologi og VG2 Elenergi og ekom.
Utarbeide dokumentasjon og planar for undervisninga. 
Oppfølging, vurdering og rettleiing av elevar. Opplæringa vil gå føre seg i ein kombinasjon av praksis/teori.
Kontaktlærar for ei klasse etter nærare avtale.

Søknadslenke:

Annonse