Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til foreldremøte tysdag 29.08.23 for VG1 og VG2 (elevar under 18 år)

Foreldremøte

Stad:  
Flora vgs. Auditorium 2 – i vestibylen. 

 Foreldremøtet har to delar: 

 • ein fellesdel (30 minutt) i Auditorium 2 (i vestibylen) 
 • deretter på klasserom med klassen sin kontaktlærar. ​

Tid fellesmøte: 

 1. 1730 - 1800:VG1 Yrkesfag
 2. 18001830: VG1 Studiespesialisering og idrettsfag 

Kl. 1830 – 1900: VG2 (både yrkesfag og studiespesialiserande og idrettsfag) 

 På fellesmøtet vil skulen m.a. gi informasjon om:​ 

 • Læringsmiljø og skulemiljø – rettar og pliktar​
 • Fråværsregel 10%. Meldingsrutinar og dokumentasjon​. Køyreopplæring. Oppbevaring av dokumentasjon. Søknad om fri.  
 • Konsekvensar av ikkje beståtte fag ved søknad til nytt skuleår​
 • Heimeside, Facebook​
 • Presentasjon av skulen sitt pedagogiske og sosialpedagogiske støtteapparat​ og skulehelsetenesta
 • Skulebøker og erstatningsansvar ved manglande levering ved skuleslutt​
 • Russetid

 

På møtet med kontaktlærar vil ein m.a.  informasjon om:​ 

 • Timeplanar, terminar/skuleåret. 
 • Utstyr, fag og lærarar​
 • Samarbeid skule/heim​
 • Elles det ein måtte lure på!

 

Dersom føresette ikkje kan komme kan de saman med kontaktlærar avtale eige møtetidspunkt.  

Velkomen!