Hopp til hovedinnhold

Ledig 100% stilling som lærar i språk- og samfunnsfag

Undervisning i aktuelle språk- og samfunnsfag etter kompetanse og behov. Skulen har særlig kompetansebehov innan engelsk, spansk eventuelt i kombinasjon med andre fag skulen tilbyr. Stillinga kan verte tillagt kontaktlæraroppgåver. Ta kontakt med skulen ved spørsmål fagsamansetnad.

Ledig stilling frå 01.08.24. Søknadsfrist 05.05.24

Søk på stillinga