Lærar - Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom

Vestland illustrasjon.jpg

100% fast stilling, søknadsfrist 26.09

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Snarast og med oppstart etter avtale, har vi ledig stilling som lærar innan Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom

Arbeidsoppgåver
Stillinga kan innebera undervisning i praksis og teori på alle trinn. VG1 Elektro og datateknologi og VG2 Elenergi og ekom.
Utarbeide dokumentasjon og planar for undervisninga. Samarbeid om fagleg utvikling og undervisning. 
Oppfølging, vurdering og rettleiing av elevar. Opplæringa vil gå føre seg i ein kombinasjon av praksis/teori.
Kontaktlærar for ei klasse etter nærare avtale

Lenke til stillingsannonse