Hopp til hovedinnhold

Vikar språk og samfunnsfag

Vestland illustrasjon.jpg

Søknadsfrist 11.12.22

Vi søkjer etter ein lærar med relevant undervisningskompetanse i eitt eller fleire av faga spansk, norsk og engelsk. Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.

Vi ønskjer ein medarbeidar som er oppteken av faga sine, likar å arbeide med ungdom og som er ein god rollemodell. Du må vere oppteken av å skape eit trygt og godt læringsmiljø og framstå som tydeleg og inkluderande. Som lærar må du vere bevisst ansvaret som ligg i å leie arbeidet for elevane, og legge til rette for deira utvikling og dermed kvaliteten på opplæringa.

Lenke til annonse