Førsteinntaket på VGS er seinast 11 juli. NB: Svarfristen er ca. 1 uke etter inntaksdato. Husk å svare, hvis ikkje risikerer du å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass. vilbli.no

Elevar på Flora vgs

Læring, inspirasjon og trivsel for alle.

Velkomen til oss! Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for dei elevane skulen har til ei kvar tid. Vi trur at læring gir inspirasjon, noko som fører til auka trivsel hos elevane våre. Auka trivsel gir betre læring.
Elevmentorar i Draumeskulen

Draumeskulen

Flora vgs. er del av Draumeskulen. Målet med dette tiltaket er å styrke elevane si tilhøyring, medverknad og motivasjon. Kjernen i modellen er elevmentorar. Alle vg1-klassar får 2 elevmentorar kvar. Mentorane består av elevar frå vg2/vg3, og skal bidra til at elevane føler seg sett og ivaretatt.
 Rosa dag

Aktivitetar på Flora vgs

Dagleg er det ulike turneringar, konkurransar og spel i fellesarealet eller på sosiale medier. Miljøteamet og miljøkoordinator planlegg desse og får hjelp til å gjennomføre aktivitetane av elevar som sit i elevrådet og av elevar som er mentorar i Draumeskule-prosjektet.

Aktuelle saker

23.05.2022

Lærar - Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom

100% fast stilling. Søknadsfrist 29.05.22

Logo VLFK
19.04.2022

Ledig stilling: Lærar byggfag- Tømrar

100% fast stilling. Søknadsfrist 25.04.2022

Logo Vestland Fylkeskommune
19.04.2022

Ledig stilling: Lærar i byggfag- Røyrleggjar

100% fast stilling. Søknadsfrist 25.04.2022

Logo Vestland fylkeskommune